شادمانی در محیط کار

شادمانی و شغل به یکدیگر مرتبط هستند. شغل قادر است فرصت هایی برای افزایش شادمانی فراهم کند. شغل فرصتهایی مانند ارتباطات با دیگران؛ یادگیری و رشد مهارتهای فردی؛ استفاده از نقاط قوت و توانایی ها؛ دستیابی به اهداف و معنابخشی به زندگی بوجود می آورد. به نظر می رسد کارکنان شاد در موفقیت بیشتر سازمان نقش موثری دارند. بنا براین بعنوان یک کارمند، مدیر، سرپرست و یا رهبر موضوعاتی وجود دارد که می تواند موجب شادمانی بیشتر در محیط کار شود. نیازهای روانی و سلامت روانی انسان تحقیقات به ۳ نیاز پایه انسان اشاره کرده اند که ارضای آنها موجب سلامت روانی و کارکرد بهتر وی می شوند. این سه نیاز پایه عبارتند از: اختیار : نیاز انسان به اینکه در قبال رفتارها و اقدامات خود قدرت انتخاب داشته باشد. تخصص : نیاز انسان به اینکه توانایی ها و شایستگی ها خود را لمس کند. روابط : نیاز انسان به اینکه با دیگران ارتباط برقرار کند و مورد توجه دیگران باشد. تحقیقات نشان می دهد ارضای این سه نیاز پایه تعیین کننده رضایت و سلامت روانی انسان ها در کشورها و فرهنگ های مختلف است. به عنوان نوع بشر به طور ذاتی درون ما انگیزه و سائقه به سمت برآوردن نمودن این نیازها وجود دارد. دو روانشناس به نام های دسی و رایان که تحقیقات متعددی در این حوزه داشته اند، این نیازها را “انرژی های روانیِ فطری” نامیده اند. این انرژی ها باعث بقا و تلاش بیشتر ما می شوند. هر چقدر شغل بتواند در تامین این نیازهای پایه کمک کند، تاثیر بیشتری بر میزان رضایت و لذت کارمند از شغل دارد. شغل بخش بزرگی از زندگی اکثر افراد است، بنابراین میزانِ ارضای این سه نیاز توسط شغل، تاثیر بسزایی بر شادمانی ما در کل زندگی خواهد داشت. به عنوان نمونه، ممکن است در محل کار نیاز تخصص از طریق استفاده و توسعه مهارت‌ها و نیاز روابط را از طریق ارتباطات با همکاران تامین شود. این نیازها علاوه بر شادمانی افراد، تاثیر قابل توجهی بر میزان بهره وری، نحوه ی رفتار با سایرین و کمک به همکاران، و پیشبرد کارها فراتر از وظایف مان دارد. لذا؛ این نیازها برای مدیران، سرپرستان و رهبران در واقع راهنمای نحوه انگیزش و تشویق کارکنان و همچنین نحوه ی طراحی شغل در سازمان است. کار به عنوان منبع شادمانی شغل علاوه بر ارضای نیازهای روانی پایه، منشا عناصر دیگری است که بر میزان شادمانی موثر است. عناصری از قبیل احساسات مثبت، مشغولیت، معناداری، هدف‌مندی و موفقیت از جمله این موارد است. در ادامه به هریک از این عناصر خواهیم پرداخت. احساسات مثبت: احساسات بخشی جدایی ناپذیر از وجود انسان هستند. کارکنان در هنگام رفتن به محل کار، آنها را در منزل رها نمی کنند!. هرکدام از ما طیف وسیعی از احساسات مختلف مثبت و منفی را در یک روز کاری تجربه می کنیم. یافته های علمی نشان می دهد که احساسات مثبت تاثیرات بسیار مهم و چشمگیری فراتر از صرفا شادمانی در محل کار دارد. احساسات مثبت به طور بالقوه ظرفیت در ایده پردازی کارمند را افزایش دهد. احساسات مثبت می تواند گزینه های مختلفی از اقدامات و رفتارها در برابر وی قرار دهد. احساسات مثبت همچنین اثر جبرانی و خنثی کننده بر احساسات منفی کارمندان دارد؛ احساسات منفی هم بهر حال، جزئی از کار روزانه است. مطابق با مزایای گفته شده، احساسات مثبت در کار می تواند رشد فردی و سازمانی را تسهیل کند.

محصولات مرتبط :

مشغولیت(ٍEngagement): از نقطه نظر شادمانی، مشغولیت به معنای تجربه ای است که وقتی درگیر کاری می شویم یا متمرکز بر کارمان هستیم، گذشت زمان را حس نمی کنیم، از اطرافمان و آنچه پیرامون مان روی می دهد حسی نداریم. در این حالت فقط و فقط از کاری که در حال انجام آن هستیم، آگاهی داریم. معمولا این نوع کارها که می تواند مشغولیت ایجاد کند، صفات مشابهی دارند. از جمله این صفات عبارتند از اینکه چالش برانگیز هستند، هم تراز با توانایی های ما و یا مقداری بالاتر از آن هستند، و به ما کمک می کنند تا حس تخصص را تجربه کنیم. مشخصه دیگر مشغولیت اینست که ما در حین انجام کار چیزی حس نمی کنیم، اما پس از آن حس خوشحالی و افتخار داریم. مثال واضح از این مشغولیت ها وقتی اتفاق می افتد که ما سرگرم تفریح یا ورزش مورد علاقه خود هستیم. مشغولیت تعاریف متعددی مانند “یک گام بیشتر در کار برداشتن” یا “مجموعه نگرش ها و رفتارهای مثبت که توانمندساز عملکردهای بالای شغلی می شود” یا “کاملا در کار خود درگیر و مشتاق بودن” است. مشغولیت کارکنان توجه زیادی از سوی کارفرمایان در سالهای اخیر به خود جلب نموده است. در حالیکه مفهوم مشغولیت کارکنان با مشغولیت به عنوان جزئی از شادمانی فردی همپوشانی دارد اما یکسان نیستند. مدلهای مشغولیت کارکنان عموما تمامی عناصر موثر بر شادمانی کارکنان را در نظر نمی گیرد. با دانش روبه افزایش در حوزه روانشناسی مثبت گرا شاید نیاز باشد تا مدلهای مشغولیت کارکنان متمرکز به مشغولیت مثبت یا شادمانی کاری شوند. به عنوان مثال عناصری مانند لذت، چالش و معناداری در کار در این مدلها نظرگرفته شود. هدفمندی و معناداری : احساس هدفمندی و معناداری به این معناست که به موضوعی بزرگتر و چیزی فراتر از خود متصل هستیم. احساس هدفمندی و معناداری مستقیما با شادمانی بیشتر، رضایت بیشتر از زندگی و سلامت روانی بالاتر فرد وابسته است. احساس هدفمندی جزئی کلیدی از شادمانی است. شغل می تواند منشا بالقوه احساس هدفمندی باشد. شغل موجب می شود. شغل موجب می شود تا کارمند خود را مرتبط با یک هدف و آرمان بزرگتر بداند. این هدف یا آرمان می تواند هدف گروه یا سازمان یا جامعه باشد. هدفمندی کارکنان تاثیری کلان تر نیز دارد. خواسته اغلب کارکنان اینست که شغلشان برای دیگران، جامعه و حتی دنیا تفاوت ایجاد کند این خواسته آنها که نوعی هدف گرایی اجتماعی است، سازمان را وا می دارد تا منشا تغییرات مثبت اجتماعی در کنار درآمدزایی باشد. در تحقیقات راه های مختلفی برای افزایش معناداری شغل نشان داده شده است. از جمله این روشها می توان به غنی سازی شغلی اشاره نمود. این تغییر به معنای تغییر مسئولیت های اصلی کارمند نیست بلکه تغییر در خصوص رویکرد و نحوه اجرای وظایف است. میزان دستیابی به اهداف(موفقیت) انسان موجودی هدف گرا است. موفقیت در دستیابی به اهداف از جمله عناصر سلامت روانی است. خیلی از ما عادت داریم که اهداف جزئی از شغل، جزئی از عملکرد فردی، جزئی از عملکرد گروه، و جزئی از عملکرد سازمان باشد. از دیدگاه شادمانی ضروری است اهدافی تعیین و انتخاب شود که محرک انگیزه های درونی باشد. اهدافی تعیین و انتخاب شود که به ارضای نیازهای روانی پایه کمک کند. بنابراین میزان همراستایی بین اهداف و شغل می تواند بر مقدار شادمانی ما تاثیر قابل توجه داشته باشد.

محصولات مرتبط :

چرا شادمانی در شغل مهم است؟ فروید گفته است کار و عشق ستونهای اصلی زندگی انسان هستند. از آنجا که شغل بخش بسیار بزرگی از زندگانی اغلب افراد را تشکیل می دهد، می تواند تاثیر چشمگیری بر میزان شادمانی ما در کل زندگی داشته باشد. از خودمان بپرسیم که چند نفر از ما معتقدیم شغل ما را از شادمانی دور می کند یا اینکه بر شادمانی ما می افزاید؟ شادمانی در محیط کار ما اصطلاحاتی مانند “دوشنبه آبی” و “خدارو شکر جمعه است” را شنیده ایم، که نمایانگر احساس شادی بیشتر در مواقع بیکاری است.اخیرا مطالعه ای صحت این موضوع را نشان داده است که وقتی سرکار نیستیم، احساس شادمانی بیشتری داریم. تحقیقات نشان می دهد کارکنان شادتر از محبوبیت بیشتری بین همکاران و دوستان خود برخوردارند. کارکنان شادتر درآمد بیشتری بدست می آورند. کارکنان شادتر به نظر می رسد عملکرد بهتری دارند. کارکنان شادتر ایده های بیشتری نسبت به همکاران کمتر شاد خود دارند. کارکنان شاد مدت بیشتری در یک کار باقی مانده و با کارفرمایان خود کار می کنند.کارکنان شاد علاقمندی بیشتری دارند تا مسئولیتهایی فراتر از الزامات شغلی خود انجام دهند. کارکنان شاد بیشتر به همکاران خود کمک کنند. کارکنان شاد مرخصی استعلاجی کمتری دارند و رفتار منظم تری دارند. این مساله همینجا خاتمه نمی یابد. سلامت روانی می تواند بر سلامت جسمی تاثیر گذار باشد. بنا براین از این دیدگاه، مجددا بر توانایی کارمند در انجام کارها تاثیرگذار است. ضمن اینکه شادمانی مسری است و می تواند به دیگران در محل کار، خانه و جامعه منتقل شود. شغل علاوه بر درآمد نیازهای روانی را رفع میکند بنابراین شغل علاوه بر ایجاد درآمد، می تواند نیازهای روانی کارمند و سایر عواملی که برای شادمانی وی ضروری هستند، را برآورده کند. از سوی دیگر کارمندان شادتر مزایای بیشتری نسبت به سایر کارکنان برای سازمان به ارمغان می آورند، بنابراین به نظر می رسد افزایش شادمانی در محل کار برای همه افراد مفید است. اگر جهت گیری سازمان به سمت افزایش شادمانی است، در این صورت شادمانی در کار بایستی به یک مساله مهم برای افراد، گروه ها و نهایتا سازمان تبدیل شود. همانطور که شغل نقش کلیدی در زندگی بزرگسالان ایفا می کند، نداشتن شغل نیز می تواند شدیدا بر شادمانی فردی اثر مخرب داشته باشد. در واقع، بیکاری علاوه بر تاثیرات مالی، موجب کاهش اعتماد به نفس، عدم امنیت، فقدان روابط اجتماعی شود و مستقیما مخرب شادمانی فرد باشد؛ به طوریکه افراد بیکار نمی توانند سطح شادمانی قبل از بیکاری خود را دوباره بدست بیاورند. این موضوع اثر مارپیچی بر گروه های اجتماعی و جامعه دارد.

Continus Reading »